Dodatkowe dni wolne od zajeć edukacyjnych


Dni wolne w  roku szkolnym 2019/2020:

 

02.09.2019
14.10.2019
21.04.2020- egzamin
22.04.2020- egzamin
23.04.2020- egzamin
15.05.2020- bieg
12.06.2020
 26.06.2020