Historia szkoły

Zaczęło się 80 lat temu…

 

Nasza szkoła zaczęła działać w roku szkolnym 1934/1935, czyli 80 lat temu.

Pierwszy dzwonek zabrzmiał we wrześniu 1934 roku w murach pierwszej siedziby „Trzynastki” przy ulicy Sienkiewicza 6/8. Pierwszym kierownikiem szkoły był pan Antoni Walter. W tej koedukacyjnej placówce pracowało 10 nauczycieli. Naukę rozpoczęło wówczas 209 dziewcząt i 306 chłopców. Drugim kierownikiem szkoły, w roku 1938, został pan Ludwik Staszyński.

 

W tym czasie nasze przedmieście stanowiło  piękną wizytówkę Torunia. Było to osiedle pełne willi, ogrodów i okazałych, luksusowych kamienic. Na Zieleńcu działała największa w Polsce hala wystawowa,  a w Parku Bydgoskim odpoczywał cały Toruń. Liczne kawiarnie i restauracje letnie zapraszały ówczesnych mieszkańców. Jednocześnie mogło z nich korzystać około trzech tysięcy gości. Występowały tam zespoły muzyczne przygrywające do tańca, publiczność mogła oglądać przedstawienia  wodewilowe, a na Martwej Wiśle pływały kajaki i łodzie, z których chętnie korzystali nasi dziadkowie. 

W takim to pięknym otoczeniu działała nasza szkoła.

 

 

 

 

Poprzednie siedziby naszej szkoły

                  

Sienkiewicza 6/8 – pierwsza siedziba               

Bydgoska78

Rybaki 57   

Bydgoska 34

 

 

   Po zakończeniu II wojny światowej
 

 „Trzynastka” rozpoczęła działalność już w roku 1945. Jej siedziba zmieniała się co kilka lat.

Nasi poprzednicy uczyli się przy ul. Rybaki, Sienkiewicza i Bydgoskiej. W naszej szkole wiedzę i umiejętności zdobyło wiele tysięcy uczniów i kilka setek nauczycieli. Kierownikiem szkoły pięknym budynku przy ul. Bydgoskiej 34 była pani Lejowa. Przełomowy okazał się rok szkolny 1963/1964. Wówczas nasi starsi koledzy, nasi dziadkowie i babcie, przeprowadzili się wraz z całą szkołą do nowoczesnego, na tamte czasy, budynku, w którym uczymy się do dzisiaj.

Szkołę zbudowano w latach sześćdziesiątych jako żywy pomnik z okazji 1000-lecia państwa polskiego. Pierwszym dyrektorem szkoły w nowym miejscu był pan Stanisław Ratajczak, którego najstarsi z Was pewnie pamiętają. Kierował Trzynastką przez 22 lata, do przejścia na emeryturę. Do końca życia mieszkał w Domu Nauczyciela (budynek przy podwórku szkolnym). Następnym dyrektorem był pan Zbigniew Krawczyk, który po roku pełnienia funkcji zmarł w czasie wakacji.

Przez kolejne pięć lat szkołą kierowała pani Maria Wysocka. Od 1991 roku na czele Rady Pedagogicznej stał Zbigniew Masłoń.

Od 1 wrzesnia  2016r. dyrektorem szkoły jest  p. Wojciech Szymański a  zastępcą jest p. Aneta Tadajewska