Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI SP13
rok szkolny 2019/2020


Przewodnicząca - Klaudia Orczykowska - klasa 8a

I zastępca przewodniczącej – Oliwia Olejnik - klasa 5b

II zastępca - Laura Michalska - klasa 8b

Zespół współpracowników-doradców:

Nikola Harasimiuk - klasa 5d

Maciej Lipiński - klasa 6a

Piotr Kosiński - klasa 6a

 

 Opiekunowie:

p. Joanna Lewandowska

p. Iwona Grużlewska
p. Elżbieta Kluska

 


AKTUALNOŚCI  • Nasza szkoła ponownie przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Torunia Pana  M. Zaleskiego - Zbieramy makulaturę. Celem programu jest szerzenie postaw proekologicznych, wyrobienie nawyku selektywnego zbierania odpadów,. Dla szkoły, to także okazja zdobycia środków na zakup pomocy dydaktycznych. Otrzymanie nagrody będzie możliwe w przypadku zajęcia wysokiego miejsca w konkursie w kategorii szkół podstawowych.

 

  • W bieżącym roku szkolnym Samorząd Uczniowski ogłasza zbiórki surowców wtórnych: makulatury, zużytych tonerów, uszkodzonych telefonów komórkowych. Makulaturę odbieramy raz w tygodniu – w środy przed lekcjami oraz na długich przerwach.- należy zgłaszać się do pana konserwatora.

 

  • Przez cały rok zbieramy plastikowe nakrętki po wodzie, sokach, mleku, kosmetykach. Akcja skierowana jest do wszystkich uczniów kl. I – VI, wspomagamy w ten sposób Hospicjum "Światło"

 

  • Opiekunowie Samorządu ogłaszają zbiórkę telefonów komórkowych. Przez cały rok szkolny można przynosić zepsute, zniszczone aparaty, do których należy dołączyć zgodę rodziców. Formularze odbieracie u p. Elżbiety Kluski. Telefony przyjmują: p. E. Kluska, p. I. Grużlewska i p. J.Lewandowska

 

  • Codziennie dziennik elektroniczny losuje tzw. szczęśliwy numerek, który zwalnia uczniów od odpowiedzi i niezapowiedzianej kartkówki. Nie jest to zwolnienie od zaplanowanej pracy klasowej lub sprawdzianu!