Logopeda

Działania logopedy obejmują:

 

  • przeprowadzanie badań przesiewowe wśród uczniów klas pierwszych, klas zerowych i oddziałów przedszkolnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci,
  • postawienie diagnozy logopedycznej i opracowanie na jej podstawie planu terapii dla zakwalifikowanych do zajęć dzieci,
  • prowadzenie indywidualnej lub grupowej terapii.


Terapia logopedyczna ma na celu wspomaganie rozwoju mowy, korektę zaburzeń artykulacyjnych oraz utrwalenie poprawnej wymowy.


Zajęcia terapii logopedycznej prowadzi mgr Beata Hudy