Pedagog

Agnieszka Gabryszewska - pedagog szkolny

 

Dzień

Godziny pracy

Poniedziałek

9.30 - 14.30

Wtorek

9.00 - 13. 00

Środa

11.30 - 15.30

Czwartek

8.00 - 11.00

Piątek

8.00 - 12.00

 

 

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy klas oraz specjaliści, w szczególności pedagog , specjalista terapii pedagogicznej, logopeda.

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia w licznych kołach zainteresowań i na zajęciach sportowych.

Wyrównujemy szanse edukacyjne uczniów przez organizowanie:

  • zajęć dydaktyczno – wyrównawczych w zakresie większości przedmiotów nauczania;
  • zajęć specjalistycznych:
    • logopedycznych,
    • korekcyjno- kompensacyjnych,
    • indywidualnej pomocy w nauce udzielanej przez wolontariuszy Akademii Przyszłości Stowarzyszenia WIOSNA