Terapeuta


Terapia pedagogiczna jest specjalistycznym działaniem mającym na celu usunięcie przyczyn i objawów trudności w uczeniu się, a w konsekwencji oddziaływań terapeutycznych – eliminowanie niepowodzeń szkolnych. Jej efektem powinna być zmiana postawy ucznia wobec trudności w uczeniu się, wzrost motywacji do nauki, opanowanie umiejętności poprawnego pisania i czytania.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone są w formie  grupowej. Uczestniczą w nich dzieci zarówno z oddziału przedszkolnego jak i uczniowie klas I - III oraz  IV – VI.

Terapię pedagogiczną prowadzi psychoterapeuta Magdalena Żytkowicz.