Świetlica

 

Informacja dla rodziców dzieci korzystających ze świetlicy

 


Świetlica działająca w Szkole Podstawowej nr 13 w Toruniu przeznaczona szczególności jest dla dzieci rodziców pracujących

z klas 1- 3.

 

 

 

 

DZIENNY PLAN ZAJĘĆ

W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

    7.00- 8.00

Przyjmowanie wychowanków do świetlicy.

Rozmowy indywidualne.

 

8.00 – 9.30

Czytanie bajek, wierszy i opowiadań.

 

9.30 – 11.30 

Zajęcia własne - zabawy w kąciku zabaw; gry planszowe.

 

                                       11.30 – 12.45  

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Zajęcia tematyczne zgodne z planem tygodnia i wynikające z haseł tygodnia.

 

                                       12.45 – 13.00

   Przygotowanie do obiadu, obiad

13.00 – 14.30

Z zabawy ruchowe – plac zabaw, mała sala gimnastyczna, lub zabawy ruchowe w świetlicy.

 

14.30 – 15.00

Czytanie bajek, wierszy i opowiadań; projekcje edukacyjne.

Tańce relaksacyjne.

  15.30 – 16.00   

                         Zajęcia organizacyjno- porządkowe.

 

 

 

 

 

Świetlica szkolna w kalejdoskopie