Biblioteka

 

 

BIBLIOTEKA CZYNNA


poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 

8.00 – 14.00

 

8.00 – 14.00

 

9.00 – 15.00

 

8.00 – 14.00

 

8.00 – 14.00

 


Imprezy biblioteczne w roku

   szkolnym 2019/2020

 

  

Imprezy biblioteczne w roku szkolnym 2019/2020

 

 

       Przez cały miesiąc czekamy na odwiedziny uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej i klas starszych, które zechcą z nami świętować. Naszym gościom oferujemy:

-    zwiedzanie  zakamarków biblioteki

-    słuchanie głośnego czytania wybranej książki

-    oglądanie kreskówek na DVD

-    wystawki nowości

 

Mile widziane prezenty w postaci okładki...

 

               

 

 

                   25  listopada – Światowy Dzień Pluszowego Misia

 

-    przypomnienie historii pluszowego misia

-    wystawa książek

-    prezentacja przyniesionych przez dzieci maskotek misiów

-    oglądanie bajki „Miś Uszatek”

-    galeria prac plastycznych

-    ogłoszenie konkursu na imię dla bibliotecznego misia

 

 

                        

                      29  listopada  -  „Andrzejkowe wróżby wczoraj i dziś”

 

 

-    zapoznanie z genezą i tradycjami andrzejkowymi

-    zaznajomienie z rozmaitymi wróżbami

-    udział dzieci w proponowanych wróżbach.

 

                                 

 

 luty   -  pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych

 

-    przedstawienie w wykonaniu kl. I

-    akt ślubowania

-    wręczenie dyplomu czytelnika biblioteki

-    zwiedzanie pomieszczeń bibliotecznych

-    pierwsze wypożyczenie

-    wręczenie zakładek do książek

 

 

 

 

Konkursy czytelnicze

 

kl.  V              -   Odkrywamy Tajemniczy Ogród          -       II semestr                                                                                                                          

kl.  VI             -  Ten obcy nie jest mi obcy                    -        I semestr

 

 

Wystawy

  

maj    -            „W ROCZNICĘ URODZIN ”   -    ekspozycja ku czci patrona

                                                                                      szkoły – św. Jana Pawła II

 

 

Wycieczki do bibliotek

 
 

kwiecień                  -         kl.  IV         -  Ośrodek Czytelnictwa Chorych

                                                                                            i  Niepełnosprawnych.

 

maj - czerwiec       -      kl.  II, III     -  Wojewódzka Biblioteka Publiczna -                                                                                 Książnica Kopernikańska Filia nr 3  i Filia nr 1.

 

                                        

                                                                                Do biblioteki zaprasza  Małgorzata Świerczyńska

Regulamin  biblioteki

 

1.Z biblioteki mogą korzystać uczniowie,   nauczyciele i pracownicy szkoły.

2.Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki (w tym tylko jedną lekturę) na okres 3 tygodni.

3.Okres wypożyczenia może być przedłużony

   o kolejne 3 tygodnie.

4.Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.

5.Książki i inne dokumenty należy szanować,          a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

6.Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę musi odkupić taką samą lub wskazaną przez bibliotekarza.

7.Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

8.W przypadku zmiany szkoły czytelnik przed odejściem zobowiązany jest rozliczyć

się z biblioteką.

 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

 

 

  1. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki.
  2. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
  3. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe udostępnia uczniom szkolny bibliotekarz.
  4. Podręczniki wypożyczane są na okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych,          z terminem zwrotu  -  tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.
  5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników rodzic ucznia zobowiązany jest te podręczniki odkupić.

      6. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego,

          zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych

          podręczników.

  1. Uczniowie mają obowiązek dbać o stan podręcznika – należy obłożyć, zabrania się  pisać wewnątrz książki.
  2. Rodzic, podpisem zobowiązuje się do akceptacji regulaminu.

 

 

Podstawa Prawna:

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy

             o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  Dz. U.  z  2014 r.  poz.  811.