Zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021:

 

 Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej "Poznaję Boży świat"-wydawnictwo Jedność.
Podręcznik numer AZ-11-01/18-KI-4/20 z dnia 28.05.2020, zgodny z programem nr AZ-1-01/18.

Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej "Szczęśliwi, którzy szukają prawdy"-Wydawnictwo Jedność


Podręcznik nr AZ-21-01/20-KI-2/20 zgodny z programem nauczania religii dla klas V – VIII szkoły podstawowej "Przez prawdę, dobro i piękno zdobywamy świętość" nr AZ-2-02/20 z dn. 11.V.2020 r

 

 

 

Szkolny zestaw programów nauczania: