Motylki

         PLAN DNIA  GRUPA "MOTYLKI"


Zgodnie z podstawą programową plan dnia w przedszkolu dzieli się na pięć części: 
 
 I. Gry i zabawy dowolne oraz ćwiczenia ruchowe.
II. Zajęcia obowiązkowe.
III. Spacery, wycieczki, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
IV. Zajęcia wyrównawcze, indywidualne.
V. Czynności z zakresu samoobsługi, kultury zachowania się w różnych sytuacjach.

 

6:30 - 8:15        Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy w kącikach zainteresowań i przy stolikach, praca indywidualna, rozmowy indywidualne z rodzicami, zabawy ruchowe.

8:15 - 8:30        Czynności higieniczne przed śniadaniem.

8:30 - 9:00       I śniadanie.

9:00 - 10:00     Zajęcia dydaktyczne i zabawy ruchowe zgodnie z planem miesięcznym.

10:00 - 11:00    Zajęcia dodatkowe.

11:00 - 11:30     II śniadanie.

11:30 - 13:00    Zabawy w sali, spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

13:00 - 13:15    Zabawy ruchowe.

13:15 - 13:30     Czynności higieniczne przed obiadem.

13:30 - 14:00   Obiad.

14:00 - 14:30   Relaksacja – czytanie bajek, masażyki, słuchanie muzyki relaksacyjnej.

14:30 - 15:00    Praca dydaktyczno - wyrównawcza, indywidualna, wspomaganie rozwoju dziecka.

15:00 - 16:30    Zabawy swobodne w sali, gry i układanki przy stoliczkach, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.


                          ZAJĘCIA DODATKOWE W GR. "MOTYLKI"

    

   Zajęcia/Dzień  

      Rytmika

       Religia

J. angielski

   Poniedziałek

 

  

 

   Wtorek

    9.00-9.30

   10.40-10.55

 

   Środa

 

9.45-10.00 

 

   Czwartek

    9.00-9.30