Zerówka

PLAN DNIA ZERÓWKA

 


6:30 - 8:00   Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy w kącikach zainteresowań i przy stolikach, praca indywidualna, rozmowy indywidualne z rodzicami, zabawy ruchowe.

8:00 - 8:15    Ćwiczenia poranne.

8:15 - 8:30     Czynności higieniczne przed śniadaniem.

8:30 - 9:00    I śniadanie.

9:00 - 10:00   Zajęcia dydaktyczne zgodne z realizacją programu wychowania przedszkolnego.

10:00 - 10:45   Zajęcia dodatkowe.

10:45 - 11:00   Czynności higieniczne.

11:00 - 11:30   II śniadanie.

11:30 - 13:15   Zabawy w sali, spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym i obserwacje przyrodnicze.

13:15 - 13:30    Czynności higieniczne przed obiadem.

13:30 - 14:00   Obiad.

14:00 - 14:30   Relaksacja – czytanie bajek, masażyki, słuchanie muzyki relaksacyjnej.

14:30 - 15:00    Swobodne zabawy w sali, gry, układanki przy stolikach.

15:00 - 16:00    Praca dydaktyczno-wyrównawcza, praca indywidualna z dzieckiem.

16:00 - 16:30    Zabawy ruchowe w kole, rozchodzenie się dzieci do domu.


                                            ZAJĘCIA DODATKOWE W "ZERÓWCE"

 

   

 

   Rytmika

   Religia

J. angielski

   Poniedziałek

 


 

   Wtorek

11.00-11.30

  

   

   Środa

 

   

 12.30-13.00  

   Czwartek

   11.00-11.30   

8.10-8.40

8.55-9.25