Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego

2019/2020


 

9 -10.10.19

Pielgrzymka do Częstochowy

11.10.19

Apel z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej

18.10.19

Apel z okazji Dnia Papieskiego

23.10.19

Konsultacje godz.16.00

12.11.19

Apel z okazji Święta Niepodległości

28.11.19

Zebrania z rodzicami

12.12.19

Konsultacje godz. 16.00

13.12.19

Informacja o zagrożeniach ocenami ndst. i nagannymi oraz przewidywanych ocenach śródrocznych

20.12.19

Wigilia szkolna

23.12 – 31.12.19

Przerwa świąteczna

3.01.20

Wystawienie ocen na I półrocze

15.01.20

Początek II półrocza

27.01.20 – 09.02.20

Ferie zimowe

23.01.2020

Zebrania z rodzicami

12.03.20

Konsultacje godz.16.00

.....2020

Rekolekcje wielkopostne

09.04 – 14.04.20

Przerwa świąteczna

28.04.20

Konsultacje godz.16.00

30.04.2020

Rocznica Konstytucji 3 Maja

15.05.20

Bieg Papieski

19.05.20 Informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi oraz przewidywanych ocenach rocznych
21.05.20 Zebrania z rodzicami

29.05.2020

Dzień Dziecka, Dzień Sportu

08.06.20

Ostateczne wystawienie ocen klasyfikacyjnych do godz.13.00

11.06.20

Boże Ciało

26.06.20

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019