Wydarzenia w świetlicy

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego i po wykonaniu rutynowych czynność związanych z pracą świetlicy w pierwszym semestrze, wychowawcy rozpoczęli realizowanie różnych form zajęć dodatkowych i wyjść wraz z wychowankami. W ramach tych zajęć byliśmy w Parku Miejskim, aby dostrzec zmiany zachodzące w przyrodzie związane z porą roku i wsłuchać się w dźwięki z otoczenia. Na zajęciach plastycznych swoją wizję jesiennego parku dzieci przenosiły na papier, a na teatralnych odtwarzały zasłyszane podczas spaceru odgłosy. Świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki sami tworząc kropkowe prace. Aby zapoznać się z twórczością artystyczną dzieci gościły w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka. Oglądały wystawę prac plastycznych braci Petra i Arkadija Martyniuków (Ukraina), wrażenia powystawowe przeniosły na papier w wykonanych przez siebie pracach plastycznych. Byliśmy na spotkaniu z bibliotekarzami w Ośrodku Czytelnictwa Chorych Niepełnosprawnych, wysłuchaliśmy prelekcji o specyfice placówki, zapoznaliśmy się z księgozbiorem, zwiedzaliśmy Ośrodek, a w galerii wystawę prac pani Małgorzaty Zamorowskiej i pana Arkadiusz Wasilewskiego pt. „W moim świecie”. Gościliśmy na warsztatach teatralnych pt. „Poznaj Teatr” w Teatrze im. Wilama HORZYCY w Toruniu. Zwiedzaliśmy i poznawaliśmy zakamarki teatru od parteru do „jaskółek” poprzez galerie, scenę, foyer, podziemia; garderoby aktorskie, pracownie teatralne. Oprowadzająca i opowiadająca historie teatru aktorka pani Anna Magalska zaprosiła dzieci do wzięcia udziału w krótkich warsztatach ruchowych. Świętowaliśmy także Międzynarodowy Dzień Kota, który nie we wszystkich krajach przypada tego samego dnia. Dzieci wysłuchały wierszyków o kotach, opowiedziały o swoich milusińskich zwierzakach (nie tylko kotach) i wykonały prace plastyczną – Kotka. Świętując 101 rocznicę Odzyskania Niepodległości dzieci wzięły udział w „wieczornicy” słuchając krótkiej historii o czasie i bohaterach okresu polski 1918 roku. Utrwaliły wiedzę o symbolach narodowych. Przygotowały kotyliony patriotyczne i wspólnie śpiewały piosenki o charakterze patriotycznym:, „Co to jest Niepodległość”, ”Jestem Polką i Polakiem”, „Piosenka młodego Patrioty”.