Galeria

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pt.: „Pejzaż Jesienny”,

Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 5 w Toruniu zorganizowała Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pt.: „Pejzaż Jesienny”, zapraszając do udziału dzieci z klas I-III. Z naszej świetlicy pięcioro dzieci zadeklarowało chęć udziału w rywalizacji i przyniosło prace plastyczne, które zostały dostarczone do SP 5. Dwie z tych prac, praca Zofii Lewandowskiej z klasy II c i Marcela Prochery z klasy III a zostały nagrodzone wyróżnieniami. Gratulujemy i zachęcamy innych do aktywnego uczestniczenia w różnego rodzaju konkursach organizowanych przez naszą świetlicę.

Ilość zdjęć: 5