Galeria

Zaczytana szkoła - konkurs plastyczny

„Zaczytana Szkoła” - konkurs plastyczny W marcu i kwietniu bieżącego roku przeprowadzono konkurs plastyczny w ramach udziału w projekcie „Zaczytana szkoła”. Konkurs skierowany był do uczniów klas 4-6. Celem wydarzenia było kształtowanie u uczniów postaw twórczych i kreatywności, poszukiwanie nowych środków wyrazu, zachęcanie uczestników do czytania książek oraz prezentacja własnych dokonań twórczych. Prace plastyczne zatytułowane: „ Moja przygoda z książką” były wykonywane w ramach godzin lekcyjnych. Uczniowie mogli stosować wszystkie techniki malarskie i rysunkowe, wykorzystywane na zajęciach. Jako obowiązkowy ustalono format A3. Jury brało pod uwagę następujące kryteria: pomysłowość, estetykę oraz wykorzystanie środków ekspresji plastycznej. Komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Świerczyńska, Joanna Lewandowska i Roman Jakubowski w dniu 27 kwietnia 2017 roku oceniła wszystkie dostarczone prace. Ustalono listę laureatów: 1 miejsce Oskar Wengerski z klasy 5 b 2 miejsce Wiktoria Piotrowska z klasy 5b oraz Weronika Cedro z klasy 4a 3 miejsce Martyna Reinke oraz Bogumiła Witkowska z klasy 5b

Ilość zdjęć: 8