Kadra

Roman Jakubowski

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: edukacja plastyczna, technika, plastyka, godzina wychowawcza