Kadra

Katarzyna Piórkowska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: język polski, godzina wychowawcza