Kadra

Małgorzata Wątko- Bukowicka

Funkcje: Dyrekcja, Nauczyciel

Przedmioty: język polski

wicedyrektor