Szkoła Podstawowa nr 13 im. św. Jana Pawła II w Toruniu
https://sp13torun.superszkolna.pl

23 marca 2020 13:11 | Aktualności

Nauka zdalna- nowa era

Cyfrowe podręczniki przygotowane dla uczniów szkoły podstawowej.

 

https://www.nowaera.pl/naukazdalna