RODO

 

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych.

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) jako administrator danych osobowych, informujemy iż:

Administratorem przetwarzanych w placówce danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest

Szkoła Podstawowa Nr 13 im. św. Jana Pawła II, z siedzibą w:

87-100 Toruń, ul. Krasińskiego 45/47

e-mail: sekretariatsp13@wp.pl

Tel: (56) 62 248 06, 62 227 60

 

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Anna Grzybowska

e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl

tel. 56 611-89-92

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

 
    klauzula_inform.pdf