Jeżyki

PLAN DNIA GRUPA "JEŻYKI" 

 

 


6.30 - 8.00 – schodzenie się dzieci, zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno - kompensującym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne; zabawy ze śpiewem; zabawy integracyjne.  

8.00 – 8.10 – zabawy ruchowe,

8.10 – 8.30 – wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanycH z samoobsługą i przygotowaniem do śniadania.

8.30 – 8.50 – śniadanie, usprawnianie techniki samodzielnego i kulturalnego jedzenia, odpowiednie zachowanie się przy stole.

8.50 – 9.00 – wyrabianie nawyku mycia zębów.

9.00 – 9.20 - sytuacje edukacyjno – wychowawcze organizowane przez nauczyciela, wynikające z tygodniowego rozkładu zajęć i aktywności dzieci – realizacja założeń realizacji Podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Zestaw zabaw ruchowych.

9.20 – 9.40 – zajęcia dodatkowe tj. rytmika, religia i etyka, logopedia, terapia pedagogiczna.

9.40 – 10.40 – spacery, obserwacje przyrodnicze, zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu, wycieczki, zabawy na placu zabaw, zabawy grupowe, (Jeśli pogoda nie pozwala -  zabawy dowolne w Sali, lub zabawy ruchowe w małej sali gimnastycznej).

10.40 – 11.00 - wyrabianie czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą.

11.00 – 11.30 – drugie śniadanie, usprawnianie techniki samodzielnego i kulturalnego jedzenia, odpowiednie zachowanie się przy stole.

11.30 – 13.00 – leżakowanie, odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, wyciszającej,

13.00 -13.15 – wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do obiadu

13.15 – 13.30 – przygotowanie do obiadu, zabawa integracyjna.

13.30 – 14.00 – obiad, usprawnianie techniki samodzielnego i kulturalnego jedzenia, odpowiednie zachowanie się przy stole.

14.00 – 15.30 - zabawy ze śpiewem, integracyjne, działania nauczyciela utrwalające nabyte umiejętności i kompensacje, wspierające indywidualny rozwój, uzdolnienia dzieci. zajęcia     w małych zespołach. Utrwalenie nowych wiadomości.

15.30 – 16.30 – oddziaływania nauczycieli wyzwalające samorzutną aktywność dzieci, gry dydaktyczne, plastyczno - techniczne, tematyczne ; pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym . Prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.                  ZAJĘCIA DODATKOWE W GR. "JEŻYKI"

    

   Zajęcia/Dzień  

     Rytmika

     Religia

J. angielski

   Poniedziałek

 

 13.10-13.25

 

   Wtorek

9:30-10.00   

 

 10.30-10.45  

   Środa

 

10.00-10.15   

   Czwartek

9:30-10.00  

  10.30- 10.45