Dokumenty

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci obowiązujące w przedszkolu.


zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

 

 PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO NIETRZEŹWEGO RODZICA (OPIEKUNA) LUB OSOBĘ UPOWAŻNIONĄ

 

procedura postepowania