Biedronki

PLAN DNIA  GRUPA "BIEDRONKI"

Zgodnie z podstawą programową plan dnia w przedszkolu dzieli się na pięć części: 
 
 I. Gry i zabawy dowolne oraz ćwiczenia ruchowe.
II. Zajęcia obowiązkowe.
III. Spacery, wycieczki, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
IV. Zajęcia wyrównawcze, indywidualne.
V. Czynności z zakresu samoobsługi, kultury zachowania się w różnych sytuacjach.

 

6:30 - 8:15    Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy w kącikach zainteresowań i przy stolikach, praca indywidualna, rozmowy indywidualne z rodzicami, zabawy ruchowe.

8:15 - 8:30       Czynności higieniczne przed śniadaniem.

8:30 - 9:00      I śniadanie.

9:00 - 10:00    Zajęcia dydaktyczne i zabawy ruchowe zgodnie z planem miesięcznym.

10:00 - 11:00   Zajęcia dodatkowe.

11:00 - 11:30    II śniadanie.

11:30 - 13:00    Zabawy w sali, spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

13:00 - 13:15    Zabawy ruchowe.

13:15 - 13:30    Czynności higieniczne przed obiadem.

13:30 - 14:00   Obiad.

14:00 - 14:30   Relaksacja – czytanie bajek, masażyki, słuchanie muzyki relaksacyjnej.

14:30 - 15:00   Praca dydaktyczno - wyrównawcza, indywidualna, wspomaganie rozwoju dziecka.

 

15:00 - 16:30  Zabawy swobodne w sali, gry i układanki przy stoliczkach, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 

            ZAJĘCIA DODATKOWE W GR. "BIEDRONKI"

    

   Zajęcia/Dzień  

     Rytmika

       Religia

J. angielski

Wtorek   

9.45-10.15 

  

12.30-13.00 

Środa   

  

  

 

Czwartek   

10.00-10.30 

10.40-11.10 

  12.30-13.00

Piątek   

  

10.40-11.10