Sowy

PLAN DNIA GRUPA "SOWY"

Znalezione obrazy dla zapytania mądra sowa rysunek 

6:30‐8:00
• schodzenie się dzieci do przedszkola: gry, zabawy i zajęcia dowolne
• działania wspomagające rozwój dziecka ‐ indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju
• praca z dzieckiem zdolnym

8:00‐8:30
• zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne
• czynności higieniczno‐ porządkowe, przygotowanie do posiłku

8:30‐9:00 I śniadanie oraz przygotowanie do zajęć programowych

9:00‐10:00
• zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego (rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej)

10:00‐11:15
• zajęcia i zabawy  podejmowane z inicjatywy dzieci (dowolne zabawy: tematyczne, konstrukcyjne, techniczne, etc.)
• czynności higieniczno – porządkowe przygotowujące do posiłku

11:30 - II śniadanie

11:40‐13:15
• zorganizowana lub swobodna zabawa dzieci na szkolnym placu zabaw/ boisku szkolnym
• wyjście na spacer: uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka poza terenem przedszkola
• czynności higieniczno‐porządkowe oraz przygotowanie do posiłku

13:30‐14:00 Obiad

14:00‐16:30
• różne formy relaksu, z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań, muzyki klasycznej, zabawy teatralne, tematyczne, i inne wg zainteresowań
• tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania dzieci, praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych
• zabawy wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne
• czynności higieniczno‐porządkowe
• rozchodzenie się dzieci do domu


                ZAJĘCIA DODATKOWE W GR. "SOWY"

 

    

   Zajęcia/Dzień  

   Rytmika

   Religia

J. angielski

Wtorek

10.30-11.00 

  

 

Środa   

   

10.15-10.45   

8.50-9.20 

Czwartek   

 10.30-11.00 

   

  

Piątek   

  

11.10-11.40 

 12.30-13.00